E.ART | ZNÓW ROZBRZMIAŁY AK-CENTY

E.ART | ZNÓW ROZBRZMIAŁY AK-CENTY

Zespół instrumentalny Lecha Jurka powrócił już do pełnej formy i muzykuje regularnie dwa razy w tygodniu. Oprócz utworów czysto instrumentalnych we własnych opracowaniach, AK-CENTY współpracują ściśle z zespołem wokalnym Animando, poszerzając swój repertuar również o piosenki.