{nomultithumb}
Studio wokalne
Zajęcia:
Indywidualne
Wiek:
10+

Częstotliwość:

raz w tygodniu:

środa 10:30 – 18:15

Opłata:

 80 zł za miesiąc