{nomultithumb}
Zespół AK - Centy
Zajęcia:
zespołowe
Wiek:
dorośli, młodzież

Częstotliwość:

raz w tygodniu:
czwartek 16:00 – 19:45 | sala 31