{nomultithumb}
Studio Piosenki
Zajęcia:
Indywidualne
Wiek:
5 – 15 lat

Częstotliwość:

raz w tygodniu:
poniedziałek 16:00-19:00 I sala 21
wtorek 16:00-18:00 I sala 21
środa 17:00-19:00 I sala 21
Opłata:
za miesiąc 40 zł