×

Ostrzeżenie

SSL certificate problem: certificate has expired

Instruktor: Krzysztof Kuźnicki, nr tel. 501838708

IMG 1778

Niezależny twórca filmowy, specjalizuje się w filmach dokumentalnych, teledyskach, animacji oraz multimedialnych formach teatralnych.

Założenia i przebieg twórczości
Ze sztukami wizualnymi jestem związany właściwie od zawsze - od samego początku mojego życia miałem silne przekonanie o tym, że to jest właśnie moja droga - i jeszcze większą determinację, by podążać nią w przyszłości. Równie wcześnie pojawiła się u mnie świadomość, że za najbardziej pociągającą dziedzinę uznaję filmy dokumentalne oraz formy teledyskowe.
Sploty filmu i rzeczywistości, mikstury obrazu i muzyki tworzą nęcące obszary ryzyka, swoisty poligon dla twórczych manewrów. Nigdy nie zależało mi bowiem na bezrefleksyjnym rejestrowaniu zastanej rzeczywistości - za to, odkąd pamiętam, stale miałem potrzebę filtrowania realiów przez własną wrażliwość i zamysł artystyczny.
Centralnym punktem na polu mojej twórczości filmowej jest moment spotkania z człowiekiem i jego światem, sytuacja łączenia działania i myślenia - od tego zaczyna się istota rzeczy: współtworzenie obrazu z bohaterem filmu. Wchodząc w proces twórczy, wchodzę równocześnie w relację z bohaterami filmów - wspólną czasoprzestrzeń, tworzącą nową perspektywę.
Pokazuję im wtedy różne równoległe światy, a przez ten pryzmat - ich osobowość.

Metody pracy artystycznej
Bliska mi jest idea pracy w modelu postmodernistycznym, w którym proces twórczy może stawać się dziełem i na odwrót. Gdzie panuje wolność, oddalenie schematów, względność znaczeń i wartości, a zasady i role są płynne, mogą się dowolnie przenikać. Takie okoliczności często wpływają na satysfakcję bohaterów z faktu, że współtworzą dzieło filmowe.
W ramach działalności artystycznej skoncentrowanej na zbliżeniu i interakcji, bardzo często docieram do miejsc zaniedbanych i zapomnianych, wykluczonych społecznie środowisk, społeczności naznaczonych konfliktem czy złą historią. To niewyczerpane bazy twórcze, żyzne obszary odbioru i dialogu ze sztuką.
Filmy które realizuję, są niemal zawsze wynikiem potrzeby serca i wypowiedzi przez ruchomy obraz.

Działalność na rzecz upowszechniana kultury
Od 2011 roku prowadzę stowarzyszenie, które realizuje projekty artystyczne i animacyjne działania kulturalne w ramach dotacji miejskich, wojewódzkich, ministerialnych oraz z inicjatyw własnych. Przedsięwzięcia przeprowadzone w ostatnich latach to przede wszystkim realizacje filmowe, działania edukacyjne - głównie warsztaty filmowe oraz wydarzenia kulturalne - festiwal filmowy o nazwie Senior Movie.

Moje filmy są prezentowane na festiwalach w kraju i zagranicą, regularnie otrzymuję zaproszenia od twórców filmowych (z różnych rejonów artystycznych i geograficznych) do współpracy na polu zawodowym - pomimo bycia konsekwentnym samoukiem w mojej dziedzinie - przez wypracowany dorobek twórczy i własny charakter artystyczny, jestem w pełni akceptowany przez środowisko filmowców profesjonalnych.

kostki biale