W.ART | „DOZNANIA i EMOCJE”

W.ART | „DOZNANIA i EMOCJE”

Zapraszamy na wystawę prac Kazimiery Linkiewicz pt.: „Doznania i emocje w linorycie”. Artystka jest absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Urodziła się w Nowogardzie i tu podjęła pracę jako nauczycielka wychowania plastycznego w Liceum nr 1. Mieszkanka Nowogardu. Jest członkiem Stowarzyszenia Artystów Integracji Europejskiej „SAIE” w Szczecinie. Zajmuje się głównie grafiką (linoryt, monotypia, piórko, techniki własne) i malarstwem (olej, akryl). Chętnie pracuje w glinie (ceramika). Głównym tematem jej prac jest człowiek – jego słabości, emocje i uczucia, przyroda i jej zmienność oraz sceny rodzajowe. Kazimiera Linkiewicz jest laureatką Nagrody Ministra Oświaty i Wychowania za osiągnięcia plastyczne i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, zdobyła nagrodę i wyróżnienie w Ogólnopolskim Festiwalu Artystycznym „FAN” w Lesznie oraz wyróżnienie w Wojewódzkim Przeglądzie Prac Absolwentów Liceum Sztuki w Toruniu – Brodnicy.

Wystawę można oglądać od 29.04.2022 r. w górnym holu NDK. Zapraszamy serdecznie! (kl)

doznaniaiemocje
Zapraszamy do galerii