NFJF | START, DZIEŃ PIERWSZY

NFJF | START, DZIEŃ PIERWSZY

Na starcie naszego wydarzenia pokażemy dwa filmy. O godz.17:00 zapraszamy na znakomity film dokumentalny o zespole A-ha. 

Więcej informacji na stronie www.festiwal.ndk.pl