{nomultithumb}
Fonem II
Zajęcia:
Zespołowe
Wiek:
9-14 lat

Częstotliwość:

raz w tygodniu:

czwartek  16:30 – 18:30 | sala 15/16

Opłata:
za miesiąc 50 zł