{nomultithumb}
Mini
Zajęcia:
Zespołowe
Wiek:
6-8 lat

Częstotliwość:

raz lub dwa razy w tygodniu:
poniedziałek 16:00 – 18:00 | sala 15
czwartek 16:00 – 18:00 | sala 16
Opłata:
za miesiąc 70 zł