{nomultithumb}
Taniec z elementami akrobatyki
Zajęcia:
zespołowe
Wiek:
3-9 lat

Częstotliwość:

raz w tygodniu:
wtorek 17:00 – 18:00 | sala 24
Opłata:
za miesiąc 50 zł