{nomultithumb}
Rytmika i taniec
Zajęcia:
zespołowe
Wiek:
3-5 lat

Częstotliwość:

raz w tygodniu:
wtorek 16:00 – 17:00 | sala 24
Opłata:
za miesiąc 40 zł