{nomultithumb}

Zajęcia fotograficzne

Zajęcia:
zespołowe
Wiek:

gr. I wiek 9 – 11 lat, gr. II 12 - 15 lat

Częstotliwość:

raz w tygodniu:

gr. I środa, 15:00 – 16:00,

gr. II środa 16:15 – 17:15 

Opłata:

za miesiąc 60 zł