Zajęcia fotograficzne

Fotograficzne spotkania to rozbudzanie wrażliwości na to, co pozornie niewidoczne. To również „ubranie” swoich emocji w konkretne kadry. Aby móc to robić, dowiemy się jak umiejętnie korzystać z ustawień swojego aparatu, komponować kadr oraz wykorzystywać perspektywę. Spróbujemy zmierzyć się również z wyzwaniem, jakim jest wystawa fotograficzna, jako opowieść. O czym? To ustalimy podczas wspólnych rozmów, ponieważ nasza działalność ukierunkowana jest przede wszystkim na współpracę i dzielenie się swoją wyobraźnią.

Podczas zajęć wykorzystywane będą metody zaczerpnięte ze skautingu oraz trening twórczości.