E.ART | DRUMS`OWANIE ZAPREZENTOWANE!

E.ART | DRUMS`OWANIE ZAPREZENTOWANE!

Aktywne seniorki, uczestniczki zajęć Reginy Mąkowskiej udowodniły, że ich cotygodniowe ćwiczenia również są sztuką! 27.11.2021 r., podczas uroczystości jubileuszowych UTW w brawurowy sposób wykonały układ choreograficzny z piłkami, wprawiając w zachwyt gości zgromadzonych na widowni.