E.ART | (NIE TYLKO) JESIENNE ŚPIEWANIE

E.ART | (NIE TYLKO) JESIENNE ŚPIEWANIE

Młode wokalistki Alberta Moroza pracują pilnie nad nowym repertuarem. Na horyzoncie Konkurs Pieśni Patriotycznej „Polskie drogi” i Koncert Świąteczny, a czas goni!