Miejsce odkrywania talentów

Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych, mogą brać w nim udział dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne.
Zespoły biorące udział w przeglądzie mogą prezentować różne formy tańca:

  • taniec towarzyski
  • etiuda taneczna
  • inscenizacja taneczna
  • disco dance, disco freestyle
  • hip hop, break dance, elektric boogie, funky
  • inne propozycje taneczne

Występują w trzech kategoriach wiekowych:

  • zespoły dziecięce: 6 – 10 lat,
  • zespoły dziecięce: 11 – 15 lat,
  • zespoły młodzieżowe i dorosłych powyżej 16 lat.

Głównym organizatorem jest dział Amatorskiego Ruch Artystycznego (ARA), Zamku Książąt Pomorskich. Zapraszamy!

Nowogardzki Dom Kultury dołączył do Miejsc Odkrywania Talentów. Miano Miejsca Odkrywania Talentów przyznawane jest pod patronatem Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji. Ten ogólnopolski tytuł przyznawany jest instytucjom i placówkom wspierającym uzdolnione dzieci i młodzież oraz rozwijającym ich umiejętności w zajęciach pozalekcyjnych.  Efektem przyznania tytułu jest umieszczenie NDK na ogólnopolskiej promocyjnej mapie miejsc odkrywania talentów, która znajduje się na stronie www.ore.edu.pl.